Vložkování komínů

Taktéž se provádí shora ze střechy. Pro odvod plynových zplodin nízkoteplotních kotlů se dnes využívá moderní plastová komínová vložka a pro další typy vytápění komínová vložka z korozivzdorné oceli, nerezu a keramiky. Všechny tyto materiály mají vysokou životnost a jsou pro daný typ vytápění vysoce odolné. Odolnost se liší podle materiálu i vytápění. Plastové komínové vložky nahradily hliníkové, poněvadž jsou mnohonásobně odolnější a i jejich životnost je mnohem delší. Korozivzdorná ocel a nerez jsou materiály, které dávají komínové vložce životnost až 30 let. Mnohdy i déle. Největší životnosti se pak může pyšnit keramická komínová vložka.