Proč je komín ve špatném stavu?

Možností je mnoho. Od stáří komína, kdy se postupně zanášel a přiliš neudržoval, až po poškození zplodinami. Právě to vzniká jako následek nekvalitního spalování paliva. Pokud tedy chcete ušetřít a topíte čímkoli, co je k dipsozici, pak si opravdu zaděláváte na malér. Odpadky, kromě papíru, do kotle, krbových kamen ani krbu prostě nepatří. Ty je nutné vynést do popelnice. Pokud s nimi topíte, pak komínová vložka trpí a zanáší se dehtem. Stejné to je při spalování nekvalitního dřeva. Mnoho domácností přešlo právě na vytápění dřevem, a neuvědomilo si, že je možné topit jen dřevem vyschlým. A to schne od pokácení většinou tři roky. Pouze u břízy, která nedehtuje ani jako mokrá a čerstvě poražená, je možné vytápět ji již po roce.

 

Komín, který byl vystaven dehtování, bývá silně zanesený a velmi náchylný ke vzplanutí. Pak stačí jediná jiskérka a komín začne hořet. To není nic pěkného ani příjemného. Hořící komín lomcuje celým domem. Pokud včas nevyhasnete topeniště, pak může dojít k výbuchu a požár je tu hned. Navíc komín silně zanesený sazemi ohružuje své okolí vyletujícími jiskrami. Můžete tedy klidně způsobit požár u sousedů. Bez problému nejsou ani kotle a karmy na plyn. Zde je důležité správné seřízení hořáku. Jinak také dochází k zanášení komína. To má za následek nejen vyšší spotřebu plynu, ale i velmi rychle zničenou komínovou vložku. Zejména, pokud je z hliníku. Tu pak nezbývá než vyměnit.

 

Sankce za špatný komín

I když je komín ve velmi špatném stavu, tak vám nic nehrozí, pokud ho nepoužíváte. To však musí být zcela zřejmé. Komín musí být upraven tak, aby se v něm nemohlo topit. Není-li tomu tak, pak je nutné zavolat si kominickou firmu a provést jeho kontrolu. To vás přijde i s čištěním maximálně na 500,- korun. Pokud je nutná revizní zpráva, pak je to samozřejmě více. Nejvíce zaplatíte, budete-li muset komín rekonstruovat, nebo vystavět nový. Ale za bezpečnost a příjemné teplo kvalitní komín jistě stojí. Pokud byste ryději riskovali, a došlo k pořáru, nebo úrazu, pak vás čeká pokuta v podobě až 20 000,- korun. A v tomto případě ji budete muset zaplatit, i když budete pojištěni. Pojistka se totiž nikdy nevztahuje na komín ve špatném stavu.

 

Pravidelné kontroly a čištění komínů

Zákon nově od ledna 2016 upravil kontroly komínů. Nově se tedy provádí pravidelné kontroly a čištění spalinových cest podle. Zákona č. 34/2016 Sb.  Toto nově upravené nařízení, přikazuje četnost pravidelných kontrol komína a jeho čištění. Jedenkrát ročně je tedy nutné provést kontrolu komína u rodinných a bytových domů, chat a chalup a komínů od kotlů a karem na plyn. Dvakrát ročně   u větších bytových domů a u pizzerií nebo restaurací s pecí nebo krbem je potřeba provést kontrolu každé dva měsíce. Po kontrole komína kominík vystaví doklad, který je ve dvou kopiích, přičemž jedna je pro majitele objektu a druhá pro kominickou firmu, která doklad uschová.

 

Služba či produkt 1

Zde stručně popiště službu (produkt) 1

Služba či produkt 2

Zde stručně popište službu (produkt) 2